Bank danych regionalnych

Bank danych regionalnych Banki finanse raty

 

Banki polskie w swojej wieloletniej tradycji przechodziły różne koleje losu i różnymi zgłoskami zapisały sie w historii polskiej bankowości. Szczególnie nieciekawie wyglądała ich 45 letnia peerelowska historia, w peerelowskim systemie polityczno-gospodarczym. W okresie tym banki polskie niczym szczególnym się nie wyróżniły, zresztą jak cała szara rzeczywistość socjalistycznego państwa. Może tylko pomocą kredytową młodym małżeństwom. Były to kredyty w euro na bardzo preferencyjnych warunkach. Dopiero przełom tak osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, czyli okres transformacji polityczno-gospodarczej sprawił, że banki polskie złapały właściwy oddech. Mogły rozwijać się, kształcić kadry, angażując przy tym w to europejską i światową myśl techniczną. Instalacja systemów elektronicznych znacznie usprawniła pracę banków, a przede wszystkim ich kontakt z klientem. Poza tym pozwoliła na znaczne rozszerzenie oferty bankowej o serwisy elektroniczne, bankomaty, karty płatnicze, kredyty w euro, krótko mówiąc instalacja tych systemów pozwoliła na włączenie do tradycyjnej oferty elektroniczna ofertę produktów i usług bankowych.

Wszystko to prawda, ale banki polskie to nie tylko instytucje finansowe, to także banki danych czy banki krwi. Przykładem nie będzie bank danych regionalnych, o którym niewiele się mówi, ale jest to instytucja wprost niezastąpiona w uzyskiwaniu pakietów informacji niemal na każdy temat. Być może niewiele osób wie, że bank danych regionalnych zapewnia – jak to zostało zapisane – stały, przyjazny dla korzystających, dostęp do aktualnych informacji statystycznych oraz umożliwia prowadzenie wielowymiarowych analiz statystycznych w układach regionalnych i lokalnych.

    BDR, czyli bank danych regionalnych, jak zapisano w encyklopedii to: "największy w Polsce uporządkowany i udostępniony w internecie zbiór informacji o sytuacji społeczo-gospodarczej, demograficznej, społecznej oraz stanie środowiska, opisującym województwa, powiaty oraz gminy jako podmioty systemu organizacji społecznej i administracyjnej państwa, a także regiony i podregiony stanowiące elementy nomenklatury jednostek terytorialnych do celów statystycznych". Tyle skomplikowanych określeń, a mówiąc prostszym językiem, jest wielka baza danych na każdy temat, o każdym regionie, mieście, powiecie i gminie.