Bank spółdzielczy upada – co czeka kredytobiorców?

Bank-spółdzielczy-upada---co-czeka-kredytobiorców?

Pod koniec 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, jednocześnie KNF wystąpiła do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku. W związku z tym, pieniądze klientów tej instytucji finansowej zostały zamrożone. Co czeka kredytobiorców upadającego banku spółdzielczego?

Ostatni przypadek upadłości banku w Polsce obserwowaliśmy w 2001 roku, kiedy niewypłacalna stała się niewielka instytucja z sektora spółdzielczego. Z najgłośniejszym bankructwem banku mieliśmy do czynienia rok wcześniej. Wtedy to upadłość ogłosił Bank Staropolski. Wówczas Bankowy Fundusz gwarancyjny wypłacił jego klientom ponad 600 mln zł środków gwarantowanych. Obecnie po upadłości SK Banku szacuje się, że kwota gwarantowanych depozytów może sięgnąć nawet 2 mld zł. BFG gwarantuje depozyty do równowartości 100 tys. euro dla każdego klienta danego banku.

KNF ogłosił, że upadłość SK Banku jest konsekwencją braku instytucji finansowej gotowej do przejęcia SBRzR. Władze bankrutującego banku dopuściły się nieprawidłowości w zarządzaniu ryzykiem kredytowym. SK Bank już od sierpnia 2015 roku znajdowała się pod zarządem komisarycznym.

Depozyty po upadku banku

Klienci bankrutującego banku SBRzR nie powinni się obawiać o swoje depozyty, ponieważ są one gwarantowane przez BFG. W przypadku rachunków wspólnych kwota gwarantowana jest wyliczana oddzielnie dla każdego współposiadacza rachunku. W przypadku oszczędności wyższych niż gwarantowana przez BFG kwota klient może dochodzić swoich roszczeń na zasadach prawa upadłościowego naprawczego. Najczęściej w takich sytuacjach, według procedury upadłościowej, roszczenia są zaspokajane z wyprzedawanego majątku banku. Zgodnie z ustawą o BFG gwarantowane środki są wypłacane w terminie 20 dni roboczych od dnia zgłoszenia upadłości banku. BFG ma podpisane umowy z PKO BP, PEKAO SA oraz BZ WBK, więc w jednym z tych trzech banków będą wypłacane środki klientom SBRzR.

Co z kredytami po upadłości SK Banku?

Po upadku SBRzR kredytobiorcy nadal są zobowiązani spłacać wcześniej zaciągnięte kredyty. Parametry tych zobowiązań, w tym oprocentowanie, pozostaną bez zmian. Zmianie może ulec jedynie numer konta, na który trzeba przelewać ratę w przypadku opóźnień w spłacie kredytu, gdy kredytobiorcy grożą odsetki karne. Rozwiązaniu z dniem ogłoszenia upadłości banku ulegają tylko umowy kredytów, przy których nie nastąpiło jeszcze wydanie środków pieniężnych do dyspozycji kredytobiorcy.