Kredyt konsumecki w pigułce

Kredyt konsumecki w pigułce pożyczki kredyt konsumecki umowa kredytowa Kredyt konsumencki jest powszechnie wykorzystywany w życiu codziennym. Dzięki niemu możemy pozwolić sobie w szybkim czasie na pozyskanie określonych dóbr, których nabycie bez kredytu przekracza nasze możliwości finansowe. Warto zastanowić się nad tym czym tak naprawdę jest i w jakich sytuacjach po niego sięgamy.
Kredyt konsumencki- co to takiego?
Jest to kredyt zaciągany na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej. Osoba zaciągająca kredyt w takich okolicznościach jest konsumentem. Z kredytem konsumenckim mamy zatem do czynienia przy zaciąganiu kredytu mieszkaniowego czy też zwykłego kredytu gotówkowego. Kredyt konsumencki jest w praktyce stosowany również w sytuacji zakupów ratalnych czy też w momencie odroczenia terminu płatności.
Kredyt konsumencki -regulacja prawna
Obecnie zagadnienie kredytu konsumenckiego jest regulowane przez nową ustawę z 18.12.2011r. o kredycie konsumenckim która określa następujące warunki kredytu konsumenckiego:

Okres spłaty to minimum 3 miesiące
wartość musi być niższa niż 255.550 zł (wcześniej bank mógł pożyczyć sumę do 80 tysięcy złotych)

Do kredytów konsumenckich zalicza się umowę:

pożyczki,
kredytu według prawa bankowego,
odroczeniu  terminu spełnienia świadczenia,
na mocy której świadczenie pieniężne klineta ma zostać spełnione później niż świadczenie kredytodawcy,
klinet zobowiązany jest do zaciągnięcia zobowiązania wobec osoby trzecie i zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia.

Najnowsza ustawa określająca nowe zasady udzielana kredytów konsumenckich ułatwia zaciąganie owych kredytów w państwach UE i dodatkowo ujednolica ochronę konsumentów. Umowa kredytu konsumenckiego jest zawierana między kredytobiorcą a przedsiębiorcą. Odstąpienie od umowy kredytu konsumenckiego jest przewidziane w terminie 14 dni od jej zawarcia.