Kredyty inwestycyjne

Kredyty inwestycyjne kredyty inwestycyjne finansowanie inwestycje

Kredyty inwestycyjne dedykowane są tym osobom, które postawiły na własny biznes. Jeżeli nie stać Cię na finansowanie swoich finansowych potrzeb zgłoś się do najbliższego oddziału Twojego banku. Czeka tam na Ciebie bogata oferta kredytów przeznaczonych na firmowe inwestycje.

Kredyty inwestycyjne są dzisiaj niezwykle powszechne. Jeszcze kilka lat temu banki z dużym przymrużeniem oka spoglądały na przedsiębiorców , którzy nie byli w stanie samodzielnie sfinansować swoich potrzeb. Taki klient był dla banku niezbyt wiarygodny. Dzisiaj sytuacja uległa głębokim przemianom. Kredyty inwestycyjne są to kredyty udzielane zwykle na dłuższy okres czasu, a wykorzystywane na finansowanie prowadzonej działalności gospodarczej. Kredyt inwestycyjny jest używany głównie do nabycia, lub rozbudowy środków trwałych. Udzielany jest na podstawie obrotów na rachunku firmowy. Im wyższe miesięczne obroty tym większe prawdopodobieństwo, że kredyt zostanie nam udzielony. Efektywność ekonomiczna jest w tym kontekście najistotniejsza. Kredyty inwestycyjne możemy podzielić na trzy grupy. Pierwszym wariantem są kredyty wyposażeniowe – przeznaczane na zakup lub modernizację sprzętu, nabywanie lub budowę majątku trwałego (w przeważającej części są to kredyty krótko- i średnioterminowe. Drugim są kredyty restrukturyzację czyli przeznaczone na pokrycie kosztów przebudowy struktury gospodarczej przedsiębiorstwa w celu przywrócenia równowagi. Ostatnim jest kredyt inwestycyjny na zakup lub budowę całych obiektów przemysłowych i rolnych. Raty za pomocą możemy spłacać ów kredyt dzielą się na annuitetowe oraz raty stałe. Raty annuitetowe są to raty spłat przez okres wykorzystania. Kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w formie jednej raty lub otwartej linii kredytowej, bez sprecyzowanych w umowie obowiązujących terminów i kwot wykorzystania transz.