Kredyty konsumpcyjne – co to jest

Kredyty konsumpcyjne - co to jest finanse kredyt Kredyty konsumpcyjne

Brakuje Ci gotówki na sfinansowanie dóbr osobistych takich jak pralka, kino domowe czy wakacje za granicą? Nic prostszego! Banki przygotowały specjalnie dla ciebie wyjątkową ofertę. Jest nią kredyt konsumpcyjny. Jest to produkt bankowy, który nie może być udzielany podmiotom działalności gospodarczej. Dedykowany jest jedynie klientom indywidualnym.

Kredyt konsumpcyjny może być udzielony osobie posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych. Co jest niezbędne do uzyskania ów kredytu? Przede wszystkim udokumentowane dochody. Muszą być one zgodne z regulacjami narzuconymi przez bank, który udziela nam finansowania. Źródła owych dochodów również musza spełniać określone z góry kryteria. Najlepszą alternatywą jest oczywiście umowa o pracę na czas nieokreślony. Decyzja o przyznaniu kredytu podejmowana jest relatywnie szybko. W wielu przypadkach bank potwierdza lub odrzuca wniosek w ciągu jednego dnia. Umowa o kredyt konsumpcyjny powinna zawierać następujące postulaty: opis rzeczy lub usługi, cenę nabycia rzeczy lub usługi, jeżeli zapłata nastąpiłaby za gotówkę oraz cenę nabycia przy wykorzystaniu kredytu konsumpcyjnego, część ceny, którą konsument jest zobowiązany zapłacić w gotówce, warunki, od których spełnienia uzależnione jest przejście własności rzeczy sprzedanej na konsumenta, jeżeli umowa sprzedaży została zawarta z zastrzeżeniem własności, informację, że kredyt konsumpcyjny jest dostępny wyłącznie od wskazanego przez sprzedawcę kredytodawcy, jeżeli pomiędzy podmiotem, z którym konsument zawarł umowę o nabycie rzeczy lub usługi a kredytodawcą istnieje umowa, na mocy której kredyt na nabycie rzeczy lub usługi jest dostępny wyłącznie od tego kredytodawcy. Za umowę o kredyt konsumpcyjny uważa się umowę o pożyczkę oraz umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego.