Kredyty lombardowe

Kredyty lombardowe kredyt lombardowy bank centralny bank komercyjny Być może zabrzmi to dziwnie ale banki również zaciągają kredyty. Jest to możliwe dzięki tak zwanym kredytom lombardowym, które dzielimy na dwa rodzaje.

Kredyt lombardowy to kredyt, udzielany zarówno przez narodowy bank centralny jak również kredytów komercyjny udzielany jednostkom gospodarczym. W przypadku tego kredytu przedmiotem transakcji nie są pieniądze lecz papiery wartościowe czy towary.

Kredyty lombardowe banku Centralnego.

Kredyty lombardowe, które udzielany są bankom komercyjnym dotyczą ruchomości w postaci papierów wartościowych. Bank, który potrzebuje gotówki i posiada papiery wartościowe, może uzyskać kredyt pod ich zastaw. Bank Centralny nie udziela kredytu w postaci innych nieruchomości ponieważ wymagało by to większego zaangażowania. Na przykład towary trzeba gdzieś przechowywać co wymaga dodatkowych kosztów.
Kredyty lombardowe udzielane są na podstawie stopy lombardowej, która określa cenę po jakiej bank centralny kupuje papiery wartościowe od banków komercyjnych. Z kolei stopę lombardową określa Rada Polity Pieniężnej, która jest organem Narodowego Banku Polskiego. Warto zaznaczyć, że wartość kredytu nie może przekroczyć 80% wartości zastawionych papierów wartościowych.

    Kredyty lombardowe banków komercyjnych.

    Z kolei kredyty lombardowe udzielane jednostkom gospodarczym, prawnym mogą dotyczyć każdej ruchomości, która posiada dużą wartością. Nie mniej jednak bank musi sprawdzić czy dany towar na przykład nie ulegnie zepsuciu. Kredyty lombardowe udzielane pod zastaw towarów są również dość ryzykowne ponieważ wartość danej nieruchomość z upływem czasu może na przykład stracić dużo na wartości. W razie niewypłacalności kredytobiorcy bank przejmuje prawo własności do zastawionych ruchomości, które może sprzedać i tak zaspokoić swoje należności finansowe.