Kredyty studenckie-jak finansowo przetrwać studia?

Stereotyp biednego studenta odchodzi do lamusa. Teraz każdy młody człowiek posiada już konto bankowe, a nawet kartę kredytową. Może bez obaw przetrwać kilka lat nauki i być w tym czasie niezależnym finansowo. Taką szansę dają kredyty studenckie.

Kredyty studenckie wprowadzone w 1998 roku są inicjatywą prof. Leszka Balcerowicza. Miały wyrównać szanse edukacyjne młodzieży niezamożnej, często pochodzącej z obszarów małych miast i wsi. Udzielane są przez banki komercyjne, a budżet państwa dopłaca do ich oprocentowania.
O kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci i doktoranci, bez względu na typ uczelni i tryb studiów, pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia. Kredyty studenckie przyznawane są na okres studiów i wypłacane przez 10 miesięcy w roku akademickim. Wysokość miesięcznej transzy wynosi 400 lub 600 złotych. W okresie studiów oraz 2 lata po ich ukończeniu student nie spłaca odsetek od kredytu. Jednak wraz ze spłatą pożyczki kredytobiorca musi rozpocząć spłatę odsetek. Wysokość odsetek to połowa stopy redyskontowej NBP.

Każdy młody kredytobiorca zaczyna spłatę kredytu po dwóch latach od daty ukończenia studiów i pozostanie dłużnikiem banku co najmniej dwa razy dłużej niż okres pobierania kredytu.
Najpilniejsi studenci mają jednak szansę na częściowe (20%) umorzenie długu. Wystarczy ukończyć studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni. Kredyty studenckie mogą być również częściowo lub w całości umorzone w trudnych sytuacjach życiowych (choroba, wypadek, niepełnosprawność).
Które banki udzielają kredytów studenckich? Te, z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę określającą zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Są to: Bank PEKAO S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A., PKO Bank Polski S.A.

    Zatem, jeśli wybierasz się na studia, jesteś studentem lub doktorantem i brakuje ci finansowej niezależności, kredyty studenckie mogą okazać się dobrym sposobem na jej zdobycie i uzupełnienie studenckiego portfela.