Najkorzystniejszy kredyt bankowy

Najkorzystniejszy kredyt bankowy kredyty finanse Najlepszy kredyt
Aby uzyskać najlepszy kredyt musimy wziąć pod uwagę całą gamę czynników. Koszt całkowity, elastyczność okresu kredytowania czy wartość kapitału, który otrzymamy. Gdzie najlepszy kredyt mamy szansę dostać?

    We wszystkich krajach Unii Europejskiej kredytodawcy mają dostęp do bazy danych na podstawie której mogą ocenić wiarygodność kredytową klienta. Jednostki które tym się zajmują to biura informacji kredytowej, rejestry lub agencje informacji kredytowej. Instytucje tego rodzaju posiadają i gromadzą dane o historii kredytowej każdego kredytobiorcy. Na podstawie takiego wypisu bank określa ryzyko, które wiąże się z otwarciem linii kredytowej dla konsumenta. Najkorzystniejszą ofertę z czysto bankowego punktu widzenia otrzymamy tam, gdzie mamy wyrobioną historię kredytową bezpośrednio. Co na to wpływa? Standardowym i podstawowym czynnikiem jest posiadanie rachunku bankowego o stałych obrotach (najlepiej wysokich) gotówki na koncie. Jeżeli mamy przyznaną kartę kredytową w tym samym banku, lub braliśmy wcześniej kredyty lub pożyczki gotówkowe, które zostały systematycznie uregulowane mamy szansę na znacznie bardziej korzystne warunki kredytowania niż w przypadku innych banków. Istnieje również prawdopodobieństwo, że kredyt może zostać przyznany z naprawdę minimum formalności – na podstawie obrotów na wcześniej wspomnianym rachunku. Bank jest wstanie wyliczyć z historii rachunku (która musi być zazwyczaj nie krótsza niż 6 miesięcy) ile jest w stanie udzielić nam kredytu bez dodatkowych zaświadczeń oraz zabezpieczeń.  Najkorzystniejszy kredyt patrząc z perspektywy finansowej będzie kredytem hipotecznym. Bank dzięki zabezpieczeniu w postaci naszej nieruchomości i wpisu hipotecznego w jej księgach wieczystych może zrezygnować z dodatkowych ubezpieczeń oraz bardzo wysokiej marży ze względu na gwarant odzyskania swoich funduszy.