Najlepszy kredyt

Najlepszy kredyt kredyty bank Najlepszy kredyt mieszkaniowy

Oferty bankowe pękają w szwach. Dzisiaj aby móc pozwolić sobie na mieszkanie czy nowy samochód wielokrotnie korzystamy z kredytów bankowych. Ponad połowa transakcji kupna mieszkania finansowana jest z ramienia banku. Państwo pomaga konsumentom proponując kredyty preferencyjne z rządową dopłatą. Na czym polega tego typu usługa?

Kredyt preferencyjny to kredyt przyznawany na specjalnych warunkach spłaty. Może to być kredyt z dofinansowaniem skarbu państwa. Dofinansowanie to może pochodzić z różnych programów strukturalnych. Najpopularniejszym kredytem preferencyjnym jest w naszym kraju mianowicie Rodzina na swoim. Innym często zaciąganym kredytem jest także pożyczka studencka. W związku z kryzysem finansowym jaki nawiedził nasz kraj, owe kredyty obarczone są od kilku miesięcy licznymi limitami. Ograniczeniu uległ wiek kredytobiorcy (najmłodszy kredytobiorca w małżeństwie może mieć 35 lat). Z Rodziny na swoim wycofują się także kolejne banki i deweloperzy. Mieszkania jakie są dostępne w ramach świadczeń mogą pochodzić jedynie z rynku pierwotnego. Rodzina na swoim ogłoszona była jako najlepszy kredyt wśród polskich konsumentów. Dzięki niemu mogli oni liczyć na 50% dopłaty przez osiem lat spłaty zobowiązania bankowego. Ostatnie wnioski konsumenci mogą składać do końca 2012 roku. Każda duża aglomeracja w Polsce określona jest limitem w kwestii dopłat do kredytu. I tak np. Warszawski limit wynosi 9816,10 PLN. Wiele osób, które zdecydowały się na tego rodzaju usługę zastanawia się czy mogą stracić dopłatę. Sytuacja taka może wystąpić, jeśli w czasie spłacania kredytu z dopłatami dojdzie do następujących sytuacji: wierzytelność wynikająca z umowy kredytu preferencyjnego zostanie postawiona w stan natychmiastowej wymagalności. Nie możemy być także właścicielami innej nieruchomości.