Preferencyjne warunki spłaty kredytu

Preferencyjne warunki spłaty kredytu kredyty finanse kredyt preferencyjny

W ramach pomocy obywatelom państwo postanowiło urozmaicić oferty bankowe o kredyty o preferencyjnych warunkach spłaty. Czym dokładnie są owe pożyczki i na jakich warunkach banki udzielają owego wsparcia? Na te i inne pytania dotyczące tego rodzaju kredytów odpowiemy w poniższym artykule.

Kredyty preferencyjne są to pożyczki, które udzielane są przez poszczególne banki na specjalnych warunkach spłaty. W zależności od rodzaju kredytu owe warunki różnią się od siebie. Sztandarowym, znanym wszystkim przykładem ów kredytu jest Rodzina na swoim. Ten rodzaj pomocy cechuje wsparcie finansowe z ramienia banku , które trwa przez pierwsze 8 lat spłaty zadłużenia. Rząd dopłaca do raty kredytu 50% wartości pożyczki. Po upłynięciu tego czasu kredytobiorca zobligowany jest do samodzielnej kontynuacji spłaty długu. Niestety w związku z szalejącym od kilku lat kryzysem nasz rząd postanowił wycofać ów kredyt . Ostatnie wnioski można składać do 2012 roku. Innym rodzajem kredytu preferencyjnego jest pożyczka dla studentów. Idea finansowania uczniów pojawiła się kilkanaście lat temu w ramach pomocy zdolnej i ambitnej młodzieży. Kredyty dla studentów o nic innego jak transze pożyczkowe comiesięczne o wartości 600 PLN. Na czym polegają preferencyjne warunki owego kredytu? Przede wszystkim na tym, że spłata następuje po upłynięciu kilku lat od zakończenia edukacji i jest pomniejszona i odpowiedni procent. Nie ma znaczenia jaki typ uczelni kończymy, czy jest to placówka publiczna czy prywatna. Rząd wspomaga każdego, kto ubiega się o dodatkowe finansowanie. Warunkiem obligatoryjnym jest terminowe złożenie wniosku. Od 2001 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzieliła już prawie 5 tys. poręczeń kredytów studenckich. Pierwszeństwo maja oczywiście ci studenci, którzy mają nieciekawą sytuację finansową (w których dochód na jedną osobę nie przekracza 600 złotych).