Rusza proces przeciw Getin Bankowi i TU Europa

Rusza-proces-przeciw-Getin-Bankowi-i-TU-Europa

Na drogę sądową został skierowany pozew zbiorowy 400 klientów, którzy skorzystali z polis połączonych z funduszami kapitałowymi. Sąd Apelacyjny w Warszawie 8 kwietnia tego roku, przyjął do rozpatrzenia wniosek przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie Europa i Getin Bankowi. Czego domagają się oszukani klienci Getin Banku i TU Europa?

Decyzja Sądu Warszawskiego oznacza, że zakończono etap dopuszczalności pozwu i teraz będzie on rozpatrywany jako pozew grupowy przez Sąd Apelacyjny. Osoby oszukane liczą na zwrot kwot wpłaconych składek, pomniejszone o kwoty wypłacone już przez TU Europa. W sytuacji, gdyby sąd nie uwzględnił ich roszczeń, wtedy żądają zwrotu kwot pobranych jako opłaty likwidacyjne i opłaty administracyjne. Oszukani klienci, którzy stracili pieniądze na oferowanych przez TU Europa polisach inwestycyjnych, żądają zwrotu ponad 14,3 mln zł. Łączna wysokość roszczeń zawartych w dwóch pozwach zbiorowych i pozwie wniesionym przez rzecznika konsumentów sięga kwoty 22,2 mln zł.

Wątpliwe produkty inwestycyjne

Pozew zbiorowy dotyczy następujących produktów inwestycyjnych:

  • Pareto,
  • Libra,
  • Plan Oszczędnościowy Bezpieczna Przyszłość,
  • Plan Oszczędnościowy Bezpieczne Oszczędzanie,
  • Stabilny Plan Oszczędnościowy.

W tych polisolokatach TU Europa występowało jako ubezpieczyciel. Natomiast podmiotami, z którymi klienci podpisywali umowy były banki i instytucje finansowe, należą do nich m.in.

  • Getin Bank,
  • Open Finance,
  • TC Doradcy Finansowi,
  • HB Doradcy Finansowi.

Liczba poszkodowanych może wzrosnąć

Dzięki temu, że Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpoczął rozpatrywanie pozwu zbiorowego, do sprawy mogą jeszcze dołączyć kolejni poszkodowani przez TU Europa, tzn. klienci, którzy przystąpili do umów grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK, a także osoby, które zrezygnowały z ubezpieczenia. 

Klienci żądają swoich praw!

O przyjęciu pozwu zbiorowego poinformowała na swojej stronie Kancelaria Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy, która reprezentuje poszkodowanych przez TU Europa klientów. O sprawie informowały także media, do których wiadomość na ten temat przesłali przedstawiciele Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez Instytucje Finansowe „Przywiązani do Polisy”.

Grupa TU Europa jest już czwartą instytucją przeciwko, której rozpoczął się proces z pozwu zbiorowego. W marcu tego roku sąd zaczął rozpatrywać wniosek przeciwko ubezpieczycielowi AXA, w lutym taki sam proces został wszczęty przeciwko Skandii. Natomiast w ubiegłym roku złożono pozew przeciwko Generali Życie.