Wymagane dokumenty do kredytu

Wymagane dokumenty do kredytu kredyty finanse Wymagane dokumenty do kredytu

Otrzymanie pozytywnej opinii z banku w kwestii potencjalnego kredytu to dla wielu osób spełnienie marzeń. Niestety biorąc pod uwagę szereg dokumentów jakie są wymagane przy procedurach kredytowych wiele osób odpada w przedbiegach. Dowiedz się co kwalifikuje Cię do otrzymania bankowej pożyczki.

W zależności od rodzaju kredytu różnią się wymagane przez instytucje bankową dokumenty. Jeżeli chodzi o kredyt gotówkowy. Najczęściej wymagane dokumenty finansowe i formalno-prawne potrzebne do udzielenia kredytu gotówkowego to wniosek kredytowy, potwierdzenie generowanych zarobków, w przypadku małżeństwa potrzebna jest także ewentualna zgoda współmałżonka na zaciągnięcie kredytu (w formie podpisu na umowie). W przypadku , kiedy potencjalny kredytobiorca jest właścicielem działalności gospodarczej zobligowany jest dostarczyć następujące dokumenty:

regon i NIP
zaświadczenie o przychodach, kosztach i dochodach
zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu
zaświadczenie z US o niezaleganiu
deklaracja podatkowa za ubiegły rok

    Wymagane dokumenty odnośnie kredytu hipotecznego stanowią dla potencjalnych kredytobiorców nie lada problem. Wkład własny, wybór odpowiedniej waluty, jednak najtrudniejsze do osiągnięcia jest skompletowanie odpowiednich dokumentów. Przy składaniu wniosku o kredyt hipoteczny standardowo należy okazać dwa dokumenty tożsamości. Pierwszy z nich to dowód osobisty lub, w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, kartę stałego pobytu zawierającą numer PESEL. Jeżeli chodzi o dokumenty , które potwierdzają zarobki to obligatoryjna jest umowa o pracę . Umowa o pracę jest oczywiście najkorzystniejszą alternatywą jednak osoby, które dysponują jedynie u,ową o dzieło lub umową o zlecenie także mają szanse na kredytowanie.